Renkuosi mokyti!

Programa „Renkuosi mokyti!“ buria švietimo bendruomenę – programos dalyvius ir alumnus, mokytojus, mokyklas – ir siekia į Lietuvos švietimą atnešti pozityvius pokyčius.

Siekdama pokyčių, programa pritraukia motyvuotus, į pagalbą kitam orientuotus dalyvius, kurie mokyklose dirba dvejus metus. Baigus programą, apie 70 proc. dalyvių lieka švietimo lauke ir tęsia darbą, kaip mokytojai, mokyklų vadovai, akademinės bendruomenės ar švietimo politikos nariai. Prie pokyčių prisideda ir šalies mokyklos – kartu su programos dalyviais jos įgyvendina pokyčio projektus.

Taip suburiama bendruomenė, kuri padeda užtikrinti siekiamų pokyčių tvarumą.

Programa inicijuoja VšĮ „Mokyklų tobulinimo centras“. Pokyčius padeda kurti pagrindinis programos partneris „Vilniaus prekybos“ paramos fondas „Dabar“.

Kokių pokyčių švietime siekiame?

  • Mažinti socialinę nelygybę švietime
    Mokyklose įgyvendinami pokyčio projektai yra skirti įtraukiajam ugdymui. Bendruomenė susitelkia lyderystei ir kartu su programos ekspertais ir mokslininkais įgyvendina pokyčius, didinančius mokinių galimybes.
  • Kurti mokyklą, kurioje kiekvienas vaikas jaučiasi gerbiamas ir vertinamas
    Daugiau nei pusė dr. Meilės Lukšienės premijos (premija skiriama už demokratiškumo, bendruomeniškumo ir humanizmo idėjų įgyvendinimą) laureatų yra  „Renkuosi mokyti!“ mokytojai.
  • Kurti naują požiūrį į švietimą ir mokytojo profesiją
    Kiekvienais metais į „Renkuosi mokyti!“ programą aplikuoja apie 400-500 asmenų, kurie nori būti mokytojais, todėl sakome, kad švietimas yra patraukli vieta ieškantiems prasmės!

Pritraukiame dalyvius

„Renkuosi mokyti!“ pritraukia ir parengia motyvuotus žmones dirbti mokytojais, įkvepiančiais kiekvieną vaiką noru mokytis ir padedančiais kiekvienam atskleisti savo potencialą.

Iš 400-500 kandidatų po keturių etapų atrankos prie programos pakviečiama prisijungti 20-30 dalyvių. Dirbant dvejus metus mokykloje, mūsų dalyviams suteikiama visapusiška pagalba – priskiriamas mentorius, organizuojami mokymai, supervizijos ir profesinės konsultacijos.

Įgaliname alumnus

„Renkuosi mokyti!“ dalyviai, sėkmingai baigę dvejų metų programą, tampa „Renkuosi mokyti!“ alumnais. Alumnų judėjimas yra neatsiejama „Renkuosi mokyti!“ dalis, padedanti pokyčius inicijuoti ne tik programos rėmuose.

Alumnų judėjimo tikslas – įkvėpti ir inicijuoti teigiamus pokyčius švietime, politikoje ir visuomenėje, panaudojant „Renkuosi mokyti!“ alumnų tolimesnę profesinę ir gyvenimišką patirtį.

Sutelkiame mokyklas

Mokyklose, kuriose dirba „Renkuosi mokyti!“ dalyvis, yra įgyvendinami pokyčio projektai. Jų tikslas – sutelkti programoje dalyvaujančias mokyklas bendram darbui, kad kiekvienas mokinys galėtų atskleisti savo potencialą ir mokyklose jaustųsi vertinamas ir gerbiamas.

Su „Renkuosi mokyti!“ pagalba, pokyčio projektą mokyklos įgyvendina dvejus metus. Jo metu mokyklose įgyvendinama inovatyvi profesinio tobulinimosi bei konsultavimo programa mokytojams, vadovams bei visai bendruomenei, atliekamas kompleksiškas pažangos tyrimas ir skiriami resursai pokyčio įgyvendinimui.