Apie „Renkuosi mokyti!” programą

Programa pritraukia motyvuotus, į pagalbą kitam orientuotus dalyvius/ -es, kurie/ -ios dvejus metus dirba mokyklose ir padeda įgyvendinti programos viziją, vadovaujantis programos vertybėmis.

 

„Renkuosi mokyti!“ programa ir dalyviai siekia:

 • Kiekvieno vaiko mokymosi pažangos.
 • Ugdyti ne tik žinias, bet ir kompetencijas.
 • Skatinti mokyklos ir visuomenės bendradarbiavimą, skleisti gerąją žinią apie Lietuvos mokyklas ir mokytojo darbą.
 • Ugdyti ir telkti naują švietimui įsipareigojusių žmonių kartą.

Kaip vyksta programa

 • 1. Dalyvių atranka

  Įveikus visus atrankų etapus, kasmet prie programos pakviečiame prisijungti 20-30 dalyvių.

 • 2. Darbas mokykloje

  Dvejus metus „Renkuosi mokyti!“ dalyvis/-ė dirba mokytoju/-a programos mokykloje. Mokyklų ir dalyvių poros sudaromos individualiai. Kuriame mieste ar regione mokys pasirenka pats/ -i programos dalyvis/-ė.

 • 3. Vasaros mokykla

  Vieną vasaros mėnesį, dalyvis/-ė intensyviai mokosi vasaros mokykloje, kurioje įgyja bazinį pedagoginį ir psichologinį pasiruošimą. Vasaros mokykla yra privaloma norint dalyvauti programoje.

 • 4. Mokymasis ir pagalba

  Kiekvieną mėnesį, dalyvis/-ė praleidžia dvi dienas trunkančiuose tęstiniuose mokymuose. Programos metu dalyviui/-ei teikiama nuolatinė individuali profesinė pagalba, pedagoginis konsultavimas, mokykloje skiriamas mentorius /-ė.

 • 5. Lyderystės programa

  Programos metu dalyvis/-ė dalyvauja lyderystės mokymų programoje, vykdo pokyčių projektą mokykloje.

 • 6. Alumnystė

  Pasibaigus programai, dalyvis/-ė prisijungia prie teigiamus pokyčius švietime kuriančios programos alumnų bendruomenės.

Programos vertybės

 • Meilė ir pagarba– atvira širdimi priimame kiekvieną vaiką ir kitus bendruomenės narius, leidžiame jiems būti savimi.
 • Bendruomeniškumas – bendradarbiaujame ir palaikome vieni kitus.
 • Kūrybiškumas – iššūkius priimame, kaip galimybę ieškoti neįprastų sprendimų. Mąstome plačiau ir žvelgiame kitu kampu.
 • Tikėjimas pokyčiu – mažais pokyčiais keičiame sistemą. Augame patys ir padedame augti kitiems.

 

 

Programos vizija

Mes tikime, kad vieną dieną kiekvienas vaikas, nepriklausomai nuo savo socialinės, kultūrinės ir ekonominės padėties, mokykloje jausis gerbiamas ir vertinamas, kad galėtų atskleisti savo potencialą.

 

Tu taip pat gali prisidėti prie šios vizijos įgyvendinimo – prisijunk prie „Renkuosi mokyti!“ bendruomenės!