Apie „Renkuosi mokyti!” programą

Programa pritraukia motyvuotus, į pagalbą kitam orientuotus dalyvius, kurie dvejus metus dirba mokyklose ir padeda įgyvendinti programos viziją, vadovaujantis programos vertybėmis.

„Renkuosi mokyti!“ programa ir dalyviai siekia:

 • kiekvieno vaiko mokymosi pažangos.
 • Ugdyti ne tik žinias, bet ir kompetencijas.
 • Skatinti mokyklos ir visuomenės bendradarbiavimą, skleisti gerąją žinią apie Lietuvos mokyklas ir mokytojo darbą.
 • Ugdyti ir telkti naują švietimui įsipareigojusių žmonių kartą.

Kaip vyksta programa

 • 1. Pritraukimas ir atranka

  Iš 400-500 kandidatų po sudėtingos keturių etapų atrankos kasmet prie programos pakviečiame prisijungti 25-30 dalyvių.

 • 2. Mokyklų ir dalyvių derinimas

  Atrinktiems dalyviams ieškome mokylų, kuriose jie dirbs visus 2 programos metus. Mokyklos į mus gali kreiptis dėl reikiamų mokytojų. Mokyklų ir dalyvių poros sudaromos individualiai. Kuriame mieste ar regione mokys pasirenka pats programos dalyvis. Prioritetą teikiame regionų mokykloms.

 • 3. Vasaros mokykla

  Įveikus atranką dalyvis vieną vasaros mėnesį, keturias savaites, intensyviai mokosi vasaros mokykloje, kurioje įgyja bazinį pedagoginį ir psichologinį pasiruošimą, privalomą, norint pradėti dirbti mokykloje.

 • 4. Darbas mokykloje bei mokymasis ir pagalba

  Dvejus metus „Renkuosi mokyti!“ dalyvis dirba mokytoju programos mokykloje. Taip pat, visus dvejus metus, kiekvieną mėnesį, dalyvis praleidžia dvi dienas trunkančiuose tęstiniuose programos mokymuose. Visos programos metu dalyviui teikiama nuolatinė individuali profesinė pagalba, pedagoginis konsultavimas, mokykloje jam skiriamas mentorius.

 • 5. Lyderystės programa

  Per dvejus programos metus dalyvis kartu su mokykloje esančia pokyčio projekto komanda arba individualiai kuria ir įgyvendina pokyčio projektą. Dalyvauja lyderystės mokymų programoje.

 • 6. Alumnų judėjimas

  Po dvejų metų dalyvis prisijungia prie teigiamus pokyčius švietime, politikoje ir visuomenėje kuriančios programos alumnų bendruomenės. Daugiau nei 75 proc. programą baigusių dalyvių tęsia darbą mokyklose, kitose švietimo organizacijose, siekia vadybinės karjeros mokyklose, taip prisidėdami prie švietimo bendruomenės atsinaujinimo.

Programos vertybės

Meilė ir pagarba– atvira širdimi priimame kiekvieną vaiką ir kitus bendruomenės narius, leidžiame jiems būti savimi.

Bendruomeniškumas – bendradarbiaujame ir palaikome vieni kitus.

Kūrybiškumas – iššūkius priimame, kaip galimybę ieškoti neįprastų sprendimų. Mąstome plačiau ir žvelgiame kitu kampu.

Tikėjimas pokyčiu – mažais pokyčiais keičiame sistemą. Augame patys ir padedame augti kitiems.

 

 

Programos vizija

Mes tikime, kad vieną dieną kiekvienas vaikas, nepriklausomai nuo savo socialinės, kultūrinės ir ekonominės padėties, mokykloje jausis gerbiamas ir vertinamas, kad galėtų atskleisti savo potencialą.

 

Tu taip pat gali prisidėti prie šios vizijos įgyvendinimo – prisijunk prie „Renkuosi mokyti!“ bendruomenės!