Naujausios „Renkuosi mokyti!“ kartos

„Renkuosi mokyti!“ dalyviai

Šiuo metu programoje dalyvauja ir mokyklose dirba „Renkuosi mokyti!“ tryliktosios ir keturioliktosios kartos mokytojai.

„Renkuosi mokyti!“ alumnai

Dvylika alumnų kartų

Dvejų metų „Renkuosi mokyti!“ programą jau yra baigusios 12 kartų. Daugiau nei 75 proc. dalyvių po programos lieka švietimo sistemoje. Dalis jų lieka mokyklose, kiti dirba švietimo sistemoje nacionaliniu lygiu arba lieka aktyviai susiję su švietimu per savanoriškas ar kitas veiklas, dirbdami versle, aukštajame moksle.

kartų

alumnų

Susipažinkite