Kodėl verta dalyvauti?

Projekto tikslas – sutelkti projekte dalyvaujančias mokyklas bendram darbui, kad kiekvienas mokinys patirtų mokymosi sėkmę ir būtų savo mokyklos bei šalies kūrėjas.
Į projektą kiekvienais metais bus atrinkta 15 mokyklų, kuriose 2 metus dirbs programos „Renkuosi mokyti!” mokytojas, mokyklose bus įgyvendinama inovatyvi profesinio tobulinimosi bei konsultavimo programa mokytojams, vadovams bei visai bendruomenei, atliekamas kompleksiškas pažangos tyrimas. Tai padės mokyklai įgyvendinti pokyčio projektą ir sparčiau judėti visuotinio įtraukiojo ugdymo link bei dalintis gerąja praktika su kitoms mokykloms.

 

Junkitės prie mūsų, jeigu Jūsų mokykla siekia:

 • įtraukiančio ugdymo ir dėmesio kiekvienam vaikui;
 • geros mokinių savijautos bei mokymosi motyvacijos;
 • aukštos mokytojų motyvacijos bei kompetencijos;
 • įkvepiančios lyderystės;
 • saugios ir palankios mokymosi aplinkos;
 • stiprios mokyklos bendruomenės.

Mokykloms siūlome:

 • Mokyklos vadovui ir pavaduotojui – tarptautinę vadybinių kompetencijų plėtros programą, parengtą su Didžiosios Britanijos organizacija „International Leadership Associates“ (48 akad. val.)
 • Tęstinę mokymų programą trims mokyklos mokytojams (32 akad. val.)
 • Mokymus visai mokyklos bendruomenei (4 renginiai);
 • Entuziastingus, motyvuotus „Renkuosi mokyti!” mokytojus, įveikusius sudėtingą atranką;
 • Tęstinę mentorystės programą „Renkuosi mokyti!“ mokytojo mentoriui (48 akad. val.);
 • Konsultavimą ir profesinę pagalbą planuojant ir įgyvendinant pokyčio projektą;
 • Išsamų mokyklos pažangos tyrimą, apimantį mokyklos bendruomenės bei mokinių apklausas, interviu bei fokus grupes.

Mokyklų prašome:

 • Įsipareigoti dvejus metus dalyvauti projekte „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“ ir siekti tvarių pokyčių mokykloje įgyvendinant pokyčio projektą;
 • Įdarbinti programos „Renkuosi mokyti!” mokytoją ne trumpesniam nei dvejų metų laikotarpiui;
 • Suburti komandą mokyklos pokyčio projektui įgyvendinti ir sudaryti sąlygas jos darbui;
 • Sudaryti sąlygas mokyklos vadovui, pavaduotojui, „Renkuosi mokyti!“ mokytojui bei jo mentoriui, trims kitiems mokyklos mokytojams dalyvauti ilgalaikėse mokymo programose bei diegti praktikoje naujas ugdymo bei vadybos idėjas;
 • Įsitraukti į mokykloje atliekamą pažangos tyrimą, bendradarbiauti su tyrėjais bei konsultantais;
 • Paskirti programos „Renkuosi mokyti!” mokytojui mentorių. Tai nebūtinai to paties dalyko mokytojas, svarbiausia, kad noriai dalintųsi savo patirtimi.

Prisijunkite

Tapkite projekto mokykla!

Kviesdami mokyklas prisijungti, vertiname jų pasiryžimą mokytis, motyvaciją siekti pokyčių bei įsipareigojimą juos tęsti. Mokyklų atranka vyksta 3 etapais: mokyklos pildo paraišką, vyksta jų pirminė atranka ir vertinimas, atrinktų mokyklų vadovai kviečiami į pokalbį. Įveikus visus tris etapus, skelbiamas projekto mokyklų sąrašas.

Pirmenybę teikiame šioms mokykloms:

 • valstybinėms ir savivaldybių mokykloms;
 • mokinių atrankos nedarančioms mokykloms;
 • mokykloms esančioms atokiau nuo didžiųjų miestų;

Skambinkite (8 5) 212 7173

Turite klausimų dėl mokyklos dalyvavimo ir atrankos?

Susisiekite ir mes atsakysime į visus Jūsų klausimus