Mokyklų pokyčio projektai

Mokyklų pokyčio projektai apjungia programos dalyvio ir visos mokyklos bendruomenės darbą bendram tikslui. Šių projektų tikslas – užtikrinti daugiau galimybių kiekvienam mokiniui atskleisti savo potencialą, taikant įtraukiojo ugdymo principus ir skatinant mokyklos veiklos pokyčius.

Į programą kasmet atrenkama apie 15 mokyklų, kurios, kartu su mokykloje dirbančiu „Renkuosi mokyti!“ dalyviu, dvejus metus įgyvendina pokyčio projektą. Mokykloje atliekamas tyrimas padeda pasirinkti sritį, kurioje pokyčių reikia labiausiai. Pasirinkus sritį – kiekviena mokykla suburia savo pokyčio komandą, kuri kuria pokyčių planą bei įtraukia visą mokyklos bendruomenę į jo įgyvendinimą.

Susipažinkite su Vilniaus „Šilo“ mokyklos įgyvendintu pokyčio projektu.

Prisijunkite

Tapkite programos mokykla ir kartu siekime:

 • įtraukiančio ugdymo ir dėmesio kiekvienam vaikui;
 • geros mokinių savijautos bei mokymosi motyvacijos;
 • aukštos mokytojų motyvacijos bei kompetencijos;
 • įkvepiančios lyderystės;
 • saugios ir palankios mokymosi aplinkos;
 • stiprios mokyklos bendruomenės.

Pokyčio projekto komandą sudaro

 • Mokyklos direktorius

 • Direktoriaus pavaduotojas

 • 3 mokykloje jau dirbantys mokytojai

 • „Renkuosi mokyti!“ mokytojas

 • „Renkuosi mokyti!“ mokytojo mentorius

Kaip vyksta atranka

 • 1. Registracijos anketa

  Anketoje pateikiama informacija apie mokyklą bei kontaktinį mokyklos asmenį

 • 2. Motyvacinė anketa

  Pildoma antroji anketa, kurioje išsamiau aprašoma mokyklos motyvacija dalyvauti projekte. Nurodomi galimi pokyčio komandos nariai ir mokytojų poreikis.

 • 3. Interviu

  Tikriname, ar šiais metais turime programos dalyvį, kuris galėtų dirbti atrinktoje mokykloje

 • 4. Derinimas

  Tikriname, ar šiais metais turime programos dalyvį, kuris galėtų dirbti atrinktoje mokykloje

 • 5. Sveikiname!

  Visus atrankos etapus įveikusias mokyklas kviečiame prisijungti prie „Renkuosi mokyti!“ programos

Reikalavimai mokykloms:

Kviesdami mokyklas prisijungti, vertiname jų pasiryžimą mokytis, motyvaciją siekti pokyčių bei įsipareigojimą juos tęsti. Pirmenybę teikiame regionų ir mažesnių miestelių, kaimo mokykloms.

Atrankoje gali dalyvaut šiuos formaliuosius reikalavimus atitinkančios bendrojo ugdymo programą vykdančios mokyklos:

 • valstybinės ir savivaldybių mokyklos;
 • mokinių atrankos nedarančios mokyklos;
 • mokyklos, galinčios 2 metams įdarbinti bent vieną programos „Renkuosi mokyti!“ dalyvį.

Mokykloms siūlome:

 • Mokyklos vadovui ir pavaduotojui – tarptautinę vadybinių kompetencijų plėtros programą, parengtą su Didžiosios Britanijos organizacija „International Leadership Associates“ (48 akad. val.).

 • Tęstinę mokymų programą trims mokyklos mokytojams (32 akad. val.).

 • Mokymus visai mokyklos bendruomenei (4 renginiai).

 • Entuziastingus, motyvuotus „Renkuosi mokyti!” mokytojus, įveikusius sudėtingą atranką.

 • Tęstinę mentorystės programą „Renkuosi mokyti!“ mokytojo mentoriui (48 akad. val.).

 • Konsultavimą ir profesinę pagalbą planuojant ir įgyvendinant pokyčio projektą.

 • Išsamų mokyklos pažangos tyrimą, apimantį mokyklos bendruomenės bei mokinių apklausas, interviu bei fokus grupes.

Mokyklų prašome:

 • Įsipareigoti dvejus metus dalyvauti programoje „Renkuosi mokyti!“ ir siekti tvarių pokyčių mokykloje įgyvendinant pokyčio projektą.

 • Įdarbinti programos „Renkuosi mokyti!” mokytoją ne trumpesniam nei dvejų metų laikotarpiui.

 • Suburti komandą mokyklos pokyčio projektui įgyvendinti ir sudaryti sąlygas jos darbui.

 • Sudaryti sąlygas mokyklos vadovui, pavaduotojui, „Renkuosi mokyti!“ mokytojui bei jo mentoriui, trims kitiems mokyklos mokytojams dalyvauti ilgalaikėse mokymo programose bei diegti praktikoje naujas ugdymo bei vadybos idėjas.

 • Įsitraukti į mokykloje atliekamą pažangos tyrimą, bendradarbiauti su tyrėjais bei konsultantais.

 • Paskirti programos „Renkuosi mokyti!” mokytojui mentorių. Tai nebūtinai to paties dalyko mokytojas, svarbiausia, kad noriai dalintųsi savo patirtimi.

Rezultatai

Pokyčio projektai – tai galimybė Lietuvos mokyklų atsinaujinimui. Tikime, kad dvejus metus įgyvendinama inovatyvi profesinio tobulinimosi bei konsultavimo programa mokytojams, vadovams bei visai bendruomenei bei entuziastingas „Renkuosi mokyti!“ dalyvis padeda projekto mokykloms kurti tvarius ir ilgalaikius pokyčius. Juos matuojame atlikdami kompleksišką pažangos tyrimą.