Su Velykom!

Su Velykom!

Šviesos, lengvumo ir džiaugsmo Jūsų darbuose, mintyse ir širdyse!

Sveiki sulaukę šventų Velykų
Pakajaus, derliaus,
Metų gerų, pyragų baltų,
Kiaušinių margų,
Vaikų mažų!

(Sveikinimas naudotas Žaldvario kaime, Eržvilko valsčiuje. P. Dundulienė Lietuvių šventės. Tradicijos, papročiai, apeigos)

Projektą įgyvendina

Pagrindinis partneris

Priklausome tarptautiniam tinklui

Draugai ir rėmėjai