Strateginė sesija: dešimtmečio pamokos ir ateities įžvalgos

Strateginė sesija: dešimtmečio pamokos ir ateities įžvalgos

Birželio 18 ir 19 d. „Renkuosi mokyti-mokyklų kaitai!“ bendruomenė – projekto administracija, „Renkuosi mokyti!“ mokytojai ir alumnai, jų mokiniai, mokyklų vadovai, partneriai, patariamosios valdybos nariai ir švietimo institucijų atstovai – rinkosi į strateginę sesiją. Pasitelkę „Future search“ metodiką ir jos moderatorę Eglę Daunienę, prisiminėme programos istoriją, įvertinome dabartį ir kūrėme norimos ateities scenarijus.  Visi sutarėme, kad svarbu plėsti programą į regionus, kur „Renkuosi mokyti!“ mokytojas gali tapti pokyčių agentu, aplink kurį buriasi bendruomenė, gimsta naujos iniciatyvos. Tam turime stiprinti bendradarbiavimą su vietos savivalda , vietos bendruomenėmis bei čia veikiančiais verslais.

Kita svarbi sritis – „Renkuosi mokyti!“ dalyvių lyderystės ugdymas. Svarstėme, kaip programoje vystyti šias kompetencijas, kaip atpažinti aktyvius lyderius dar atrankos etape, kad net ir pasibaigus dvejiems metams, programos dalyviai ir alumnai toliau įgyvendintų mūsų misiją, būdami aktyvūs savo mokyklų bendruomenių nariai ar joms vadovaudami, kurdami naujas iniciatyvas, socialinius verslus ar nevyriausybines organizacijas, dalyvaudami švietimo politikos formavime ar būdami mūsų ambasadoriai verslo pasaulyje.

Pasibaigus strateginei sesijai, buvo suformuotos penkios darbo grupės:

  1. „Renkuosi mokyti!“ mokytojų lydersytė
  2. „Renkuosi mokyti!“ regionuose
  3. „Renkuosi mokyti!“ vertės pripažinimas ir komunikacija
  4. Bendradarbiavimas ir finansai
  5. Alumnų įsitraukimas

Darbo grupių tikslas  – toliau plėtoti idėjas ir jų įgyvendinimą joms priskirtose srityse. Pirmaisiais rezultatais grupės pasidalins š. m. spalio 1 d.

Projektą įgyvendina

Pagrindinis partneris

Priklausome tarptautiniam tinklui

Draugai ir rėmėjai