Kodėl švietimas yra mūsų visų rūpestis

Kodėl švietimas yra mūsų visų rūpestis

Pakalbinome „Renkuosi mokyti!“ patariamosios valdybos narius, kodėl į pokyčius švietime turėtų įsitraukti ne tik valstybinės institucijos, nevyriausybinės organizacijos, bet ir verslo atstovai bei visuomenės lyderiai.

Kviečiame skaityti arba žiūrėti video interviu.

Elena Aleknavičienė, Vilniaus prekybos paramos fondo „Dabar“ direktorė: „Verslas Lietuvoje yra subrendęs, kad prisiimtų atsakomybę už aplinką, kurioje veikia“

Fondas atliko savo veiklos reviziją 2016 m. pradžioje. Peržiūrėdami ligtolines veiklas, mes supratome, kad norime pakeisti pagrindinį darbo principą – pritaikyti meškerės, o ne žuvies principą. Mums svarbu padaryti poveikį, suteikti impulsą pokyčiams visuomenėje. Pradėjome nuo balto lapo ir tiesiog daug svarstėme, kokią sritį pasirinkti: gal meną, gal sportą, o gal prisidėti prie iniciatyvų, kurios sprendžia socialines problemas.

Viduje bediskutuodami supratome, kad jei švietimo sistema ugdytų laisvus atsakingus žmones, žmones, kurie būtų pasiruošę globaliems iššūkiams, mes tiesiog turėtume mažiau problemų kitose gyvenimo srityse.

Mūsų svajonė – prisidėti gerinant švietimą Lietuvoje, visoje Lietuvoje ir kiekvienoje mokykloje. O noras, realus čia ir dabar yra parodyti, kad tos mokyklos, tos mokyklų bendruomenės, kurios dalyvauja projekte, yra pajėgios su tais resursais, kuriuos turi, su tais žmonėmis, su tais vadovais, su tais finansiniais ištekliais padaryti pokytį, išspręsti problemą, parodyti, kad mes esame įgalūs patys veikti ir keisti situaciją.

Aš manau, kad verslo žmonės kaip ir visi kiti mato tas pačias problemas. Iš tiesų verslas Lietuvoje šiuo metu yra tiek subrendęs, kad gali prisiimti atsakomybę už tą aplinką, kurioje veikia.

Nijolė Kelpšaitė, „Friisberg and partners International“ vadovaujanti partnerė: „Sinergija padeda pasiekti daugiau“

Verslas supranta, kad jei nori kažką pasiekti, reikia daryti. Kai susitelkia žmonės, kurie turi tam tikrą matymą, gali paruošti projektus, jiems į pagalbą ateina valstybinių institucijų ir verslo parama – atsiranda sinergijos jėga.

Tikrai kalbu ir remiu „Renkuosi mokyti!“ idėją, nes tai nėra tik žinių suteikimas. Tai – ir žmogaus ugdymas. Labai svarbu, kokia yra aplinka, kaip jaučiasi mokytojai, kokie yra santykiai. Kitas dalykas – aš mėgstu dalintis. Padėdami vieni kitiems galime padėti savo tikslų pasiekti greičiau.

Robertas Dargis, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas: „Svarbu parodyti jaunam žmogui jo galimybes“

Verslo dalyvavimas profesiniame ugdyme, švietime yra, be abejonės, būtinas. Nes kuo greičiau parodai jaunam žmogui jo galimybes, kada jis su savo kompetencijomis gali kurti, aš manau, tuo jis greičiau save atranda visoje toje sistemoje.

Privati iniciatyva „Renkuosi mokyti!“ man atrodo yra puikus pavyzdys, kada ne biurokratinė sistema bando pasivyti pasaulio pokyčius, bet inovatyviausi, energingiausi žmonės susibūrę bando atnešti pokyčius ir parodyti tas kryptis, kuriomis turi keistis švietimo sistema. Aš labai sveikinu mūsų gerą projektą ir linkiu, kad jis augtų.

Projektą įgyvendina

Pagrindinis partneris

Priklausome tarptautiniam tinklui

Draugai ir rėmėjai