Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija

Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija

Direktorė: Danutė Janukienė

„Renkuosi mokyti!” mokytoja: Emilija Zakaitė, Chemija

Daugiau: https://www.vssg.lt/

POKYČIO PROJEKTAS: Patyriminis mokinių ugdymas

Iš daugelio tyrimų paaiškėjo, kad mokiniams labiau patinka mokytis netradiciniu būdu, netradicinėse erdvėse ir žinias pritaikyti praktikoje. Pokyčio projekto metu organizuosime daugiau praktinės veiklos per kurią mokiniai galėtų mokytis: integruotas pamokas, pamokas netradicinėse erdvėse, kūrybinius-tiriamuosius darbus. Kūrybinei-tiriamajai veiklai išnaudosime visas Viduklės seniūnijoje esančias aplinkas: rašytojo Simono Stanevičiaus sodybą, Jūkainių rekreacinį parką, Viduklės Šv. Kryžiaus bažnyčią, vietos ūkininkų sodybas.

Pagrindinės veiklos:

  1. Integruotos pamokos
  2. Pamokos netradicinėse erdvėse
  3. Kūrybinių-tiriamųjų darbų savaitė
  4. Idėjų mugė
  5. Kūrybinių-tiriamųjų darbų konferencija

Pokyčio poveikis mokiniams ir mokyklos bendruomenei

Mokiniai išmoks įgytas žinias taikyti praktiškai. Ugdymas(is) taps patrauklesnis kiekvienam mokiniui, nes jis galės mokytis pagal savo galimybes. Kiekvienas mokinys patirs mokymosi sėkmę.

POKYČIO PROJEKTO ATASKAITA: Vidukles S.Stanevičiaus gimnazija

Projektą įgyvendina

Pagrindinis partneris

Priklausome tarptautiniam tinklui

Draugai ir rėmėjai