Rudaminos ,,Ryto” gimnazija

Rudaminos ,,Ryto” gimnazija

Direktorius: Ramūnas Maniuška

„Renkuosi mokyti!” mokytoja: Gerda Šidlauskytė, matematika, informatika

Daugiau: www.rudamina.vilniausr.lm.lt

POKYČIO PROJEKTAS: Kuriu mokyklą

Bendruomenė, dalyvaudama pokyčio įgyvendinime, įsitrauks į bendras veiklas ir kurs edukacines aplinkas gimnazijoje, kurios formuos  pozityvesnį mokinių požiūrį į mokymąsi ir mokyklą, ugdys tapatumo jausmą.

Pagrindinės veiklos:

  1. Gimnazijos erdvių materialinis turtinimas
  2.  Gimnazijos erdvių pritaikymas edukaciniams tikslams
  3. Veiklų organizavimas išnaudojant atnaujintas gimnazijos erdves (netradicinių pamokų, varžybų, švenčių, darbų pristatymų organizavimas)
  4.  Mokymai

Pokyčio poveikis mokiniams ir mokyklos bendruomenei

Atnaujintos ir praturtintos gimnazijos erdvės suteiks galimybę mokytojams organizuoti veiklas įvairesnėse aplinkose, mokinių „gyvenimas“ mokykloje taps įvairesnis, įdomesnis.

POKYČIO PROJEKTO ATASKAITA: Rudaminos Ryto gimnazija

Projektą įgyvendina

Pagrindinis partneris

Priklausome tarptautiniam tinklui

Draugai ir rėmėjai