Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazija

Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazija

Direktorius: Artūras Jagelavičius

„Renkuosi mokyti!” mokytoja: Inga Šviesaitė, teatras

Daugiau: https://www.rsamuleviciaus.jonava.lm.lt/

POKYČIO PROJEKTAS: „Veikiame kartu“ arba kaip sukasi vėjo malūnėlis

Projekto vykdymo metu bus kuriama nauja bendradarbiavimo kultūra ir kolegialus mokymasis. Projekto tikslas – pozityvios mentorystės programos sukūrimas.

Projekto uždaviniai:

aktyvinti ugdymo(si) organizavimo  procesą;

tobulinti mokytojas-mokytojui,  mokytojas-mokiniui, mokinys-mokiniui pagalbos sistemą.

Projekto metu mokytojai bus skatinami mokytis drauge ir vieni iš kitų: dalydamiesi patirtimi, sumanymais, stebėdami kolegų pamokas.

 

Pagrindinės veiklos:

  1. „Mokytojų klubo“ subūrimas
  2.  Mokytojų ir mokinių apklausa „ Ugdymas(is) ir mokinių patirtys“
  3.  Atvirų pamokų stebėjimas ir aptarimas
  4. Integruotų pamokų vedimas ir aptarimas
  5. Renginys bendruomenei „Mokymasis be sienų“
  6.  Mokinių mentorių mokymai
  7.  Diskusija bendruomenei „Įkvepiančios istorijos bendruomenės motyvavimui“

Pokyčio poveikis mokiniams ir mokyklos bendruomenei

Bus kuriamas įgalintas ir įtraukiantis mokymosi procesas. Pamokos bus įdomesnės, o naudojant aktyvius mokymosi metodus ir priemones bei sužaidybintus elementus, moksleiviai iš stebėtojų taps dalyviais.  Rasis asmeninės atsakomybės už mokymąsi  prisiėmimas. Kiekvienas mokytojas ir   mokinys galės įvertinti savo asmeninį indėlį, organizuojant pamokas ir  įsivertinti savo asmeninę pažangą.

POKYČIO PROJEKTO ATASKAITA: R.Samulevičiaus progimnazija

Projektą įgyvendina

Pagrindinis partneris

Priklausome tarptautiniam tinklui

Draugai ir rėmėjai