Ana Pečiulienė

Ana Pečiulienė

Ana Pečiulienė

Labai myliu vaikus ir noriu jiems perduoti žinias, kurias turiu. Žinoma, mokytojo darbas nėra tik žinios, bet ir pats santykis su vaiku, santykis į dalyką, kurį dėstai. Kartu su kalbos, tautos pažinimu, mes galime ugdyti vaikų požiūrį į protėvius, galime kitaip pažvelgti ir atrasti tas šaknis, iš kurių galime semtis išminties, galime mokytis meilės Tėvynei, savo žemei. O ta pagarba ir meilė gimdo kitas vertybes, kurių trūksta šiame pasaulyje. Per kalbą mes pasiekiame savo šaknis, per mitologiją ir tautosaką, mokomės pažinti tai, kas yra giliai, mūsų pasąmonėje, simbolių pagalba ieškome savo tautos tapatybės.

  • Mokykla: Vilniaus „Santaros” gimnazija
  • Dalykas: Lietuvių k.

Projektą įgyvendina

Pagrindinis partneris

Priklausome tarptautiniam tinklui

Draugai ir rėmėjai