Vilniaus Šv. Kristoforo progimnazija

Vilniaus Šv. Kristoforo progimnazija

Bendradarbiaudami kryptingai ugdome kūrybingą, pozityvią, ambicingą asmenybę!

Direktorė: Jurgita Zinkienė

„Renkuosi mokyti!” mokytoja: Giedrė Slivko, informatika

Daugiau: www.kristoforoprogimnazija.vilnius.lm.lt

POKYČIO PROJEKTAS: Bendravimo ir bendradarbiavimo kultūra

Bendravimo ir bendradarbiavimo kultūros pokyčiai progimnazijoje: mokytojai siekia bendrauti taktiškiau, ugdytis didesnę toleranciją, bendradarbiauti tikslingai ir kryptingai, siekiama daugiau dėmesio skirti pokalbiams apie mokinių mokymąsi, stebėti kiekvieno mokinio pažangą, įtraukti bendruomenės narius į ugdymo procesą.

Pagrindinės veiklos:

  1. Pradinių klasių mokytojų ir dalykininkų bendradarbiavimas (renginiai, klasės valandėlės, teminiai susirinkimai)
  2. Mokytojų susirinkimai, orientuoti į klasių paralelę
  3. Kultūrinė ir kita neformali mokytojų ir personalo veikla komandai burti
  4. Bendruomenės šventės
  5. Aktyvių mokymo priemonių, metodų paketas mokytojų kambaryje
  6. Mokytojo mokymosi dienoraštis
  7. Pamokos pradžios (5 min.) pokytis – aktyvių metodų taikymas

Pokyčio poveikis mokiniams ir mokyklos bendruomenei

Manome, kad įgyvendintos veiklos padės mokyklos bendruomenei ugdyti didesnę tarpusavio pagarbą, sumažės konfliktinių situacijų, pagerės atmosfera kolektyve. Tikimės, kad pagerėjusi ugdymo kokybė tiesiogiai lems mokinių mokymosi ir mokytojų darbinę motyvaciją, didesnį tėvų pasitikėjimą mokykla.

POKYČIO PROJEKTO ATASKAITA: Kristoforo progimnazija

Projektą įgyvendina

Pagrindinis partneris

Priklausome tarptautiniam tinklui

Draugai ir rėmėjai