Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazija

Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazija

Direktorė: Roza Dimentova

„Renkuosi mokyti!” mokytojas: Gytis Valatka, istorija

Daugiau: www.kachialov.lt

POKYČIO PROJEKTAS: Mokinių mokymosi pažangos matavimas

Projekto tikslas – užtikrinti daugumos mokinių mokymosi pažangą, taikant įtraukiojo ugdymo principus:

  1. Kurti palankų emocinį klimatą
  2. Skatinti mokymo(si) kultūrą
  3. Stengtis, kad ugdytiniai patirtų mokymosi sėkmę
  4. Taikyti mokinių gebėjimų ir pažangos įsivertinimo sistemą
  5. Išmokyti mokinius įsivertinti gebėjimus ir pažangą
  6. Taikyti įvairesnes bendravimo su  tėvais formas

Pagrindinės veiklos:

  1. Dalinimasis patirtimi-pamokų stebėjimas
  2.  Mokymai mokytojams
  3. Konferencija „Kolega – kolegai“
  4. Individualūs mokinių tėvų susitikimai su dalykų mokytojais

Pokyčio poveikis mokiniams ir mokyklos bendruomenei

Aktyvus ugdytinių įsitraukimas į veiklą pamokoje ir gebėjimas matuoti mokymosi pažangą.

POKYČIO PROJEKTO ATASKAITA: V.Kačialovo gimnazija

Projektą įgyvendina

Pagrindinis partneris

Priklausome tarptautiniam tinklui

Draugai ir rėmėjai