Tomas Vaitkūnas

Tomas Vaitkūnas

Tomas Vaitkūnas

Teorinės žinios – ne svarbiausia, ką mokiniams gali suteikti mokykla. Jie turi gauti įrankius kaip gyventi. Turiu galvoje kompetencijas, įgūdžius, kuriuos jie panaudos kasdieniniame gyvenime, universitete ir visur kitur, kur tik jie papultų. Mokėjimas mokytis, informacijos atsirinkimas, jos sisteminimas, vertybės, kurios grįstos ne pinigais, o dvasios stiprumu – tai yra ateitis šiandienos skubos pasaulyje.

  • Mokykla: Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija
  • Dalykas: Istorija

Projektą įgyvendina

Pagrindinis partneris

Priklausome tarptautiniam tinklui

Draugai ir rėmėjai