Sveikiname!

Sveikiname!

Švenčiame atkurtos Lietuvos šimtmetį. Išdidžiai keliame trispalvę, mūsų vienybės ir laisvės simbolį. Simbolį idealų, atvedusių mus į 1918 m. vasario 16 d. ir lydinčių mus šiandien.

Tikime, kad šalies ateitis prasideda klasėje. Susitelkime, kad padėtume augti laisvoms, bet atsakingoms asmenybėms. Stiprioms savo vienybe, bet nepraradusioms savo skirtybių. Kad ir kitame šimtmetyje iš jų išaugtų „vienas žodis Lie-tu-va“.

Su švente ir ačiū, kad esate kartu!

 

Projektą įgyvendina

Pagrindinis partneris

Priklausome tarptautiniam tinklui

Draugai ir rėmėjai