Susirinko „Renkuosi mokyti!“ patariamoji valdyba

Susirinko „Renkuosi mokyti!“ patariamoji valdyba

Lapkričio 16 d. įvyko programos „Renkuosi mokyti!“ patariamosios valdybos posėdis. Jame dalyvavo valdybos nariai Elena Aleknavičienė, Robertas Dargis, Solveiga Grudienė, Gražvydas Kazakevičius, Nijolė kelpšaitė, Jonas Ruškus ir Audrius Žiugžda, taip pat prisijungė „Renkuosi mokyti alumnai Ramūnas Skaudžius ir Vytautas Miežys bei Kazickų šeimos fondo, ilgamečių programos rėmėjų, atstovė Neila Baumilienė.
Susitikimo metu aptarti 2017 m. veiklos rezultatai, pristatyti kitų metų planai, diskutuota apie lėšų pritraukimo galimybes, patariamosios valdybos indėlį ir vaidmenį.
Plačiau susipažinti su programos patariamosios valdybos nariais galite čia.

Projektą įgyvendina

Pagrindinis partneris

Priklausome tarptautiniam tinklui

Draugai ir rėmėjai