Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija

Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija

Direktorius: Stasys Norbutas

„Renkuosi mokyti!” mokytojas: Tomas Vaitkūnas, istorija

Daugiau: www.gaudesius.lt

POKYČIO PROJEKTAS: Kartu į sėkmę

2015 m. pabaigoje vykusio gimnazijos išorės vertinimo vertintojų komanda pastebėjo, kad gimnazijoje naudojamas tradicinis bendravimo su tėvais modelis. Praturtinus bendravimo su mokinių tėvais būdus ir formas, gimnazija sustiprintų visų bendruomenės narių ryšį. Mokytojų manymu, glaudesnis bendradarbiavimas pagerintų kiekvieno mokinio pasiekimus, pamokų lankomumą, stiprėtų mokymosi motyvacija. Įvertinę šias aplinkybes, sieksime sustiprinti gimnazijos bendruomenę kaip besimokančią organizaciją, pagrindinį dėmesį sutelkdami į tėvų įtraukimą.

Pagrindinės veiklos:

  1. Mokytojų diskusija „Mokyklos bendruomenės tarpusavio santykių realybė ir siekiamybė“
  2. Susitikimas su aktyviais tėvais „Tėvų įsitraukimas į gimnazijos veiklą“
  3.  Gimnazijos bendruomenės turnyras „Klasių mūšis“
  4. Mokymai mokytojams, tėvams
  5.  Bendruomenės dienos
  6.  Bendruomenės (mokinių, mokytojų, tėvų) diskusija „Kaip mums sekasi?“
  7. Apskritojo stalo diskusija su Šilalės rajono gimnazijomis „Bendruomenės vaidmuo keičiant mokyklą“

Pokyčio poveikis mokiniams ir mokyklos bendruomenei

Įgyvendinus pokyčio projektą, atsiras naujų bendradarbiavimo su mokinių tėvais formų, keisis bendruomenės bendravimo ir bendradarbiavimo kultūra, požiūris į mokyklą, didesnė dalis mokinių patirs sėkmę.

 

Projektą įgyvendina

Pagrindinis partneris

Draugai ir rėmėjai