Simas Valantas

Simas Valantas

Simas Valantas

Man rodos, kad dažnai pamirštame vieną svarbų gyvenime elementą, kurį vadinu įkvėpimu. Įkvėpimą veikti, daryti, keisti(s). Be jo jaučiuosi savo paties šešėliu. Džiaugiuosi pasirinkęs „Renkuosi mokyti!“, nes čia į(si)kvėpimui skiriama daug dėmesio. Čia patiriu įkvėpimą iš lektorių/mokytojų įkvepiančių pavyzdžių, neabejingų švietimui žmonių, kokybiškų seminarų ir konstruktyvių diskusijų su kolegomis. Juk mokytojas turi būti įkvėptas, kad galėtų uždegti savo mokinius ir motyvuoti juos siekti žinių ir pažinimo. Tokiu įkvėptu pradinių klasių vyru mokytoju ir siekiu tapti.

  • Mokykla: Vilniaus Valdorfo mokykla
  • Dalykas: Pradinės kl., anglų k.

Projektą įgyvendina

Pagrindinis partneris

Priklausome tarptautiniam tinklui

Draugai ir rėmėjai