Šiaulių Salduvės progimnazija

Šiaulių Salduvės progimnazija

Direktorė: Natalija Kaunickienė

„Renkuosi mokyti!” mokytojos: Miglė Smailytė, psichologė ir Asta Cikanavičė, gamta ir žmogus, biologija

Daugiau: http://salduve.lt/

POKYČIO PROJEKTAS: Aplinkų, skatinančių mokinių bendradarbiavimą ir aktyvų mokymąsi pamokoje, kūrimas

Siekdami pereiti nuo tradicinio, mokymu pagrįsto, ugdymo proceso, prie šiuolaikinio, kuriame vyrauja mokymasis ir kiekvieno mokinio įtrauktis,  susitelkiame į mokymosi aplinką pamokoje. Projekto tikslas – įtraukti kiekvieną mokinį į aktyvų mokymąsi, kuriant mokymuisi palankias aplinkas ir stiprinant mokytojų kompetencijas vardan mokymosi pasiekimų gerinimo.

Pagrindinės veiklos:

  1. Mokytojų mokymai
  2.  Patirties kaupimas (viešinimas) ,,Gerosios patirties banke“
  3.  Mokinių tėvų forumas ,,Klausymai ir klausimai“
  4.  Patirties mainai ,,Kolega-kolegai“
  5.  Metodinių grupių pasitarimai ,,Mokymosi aplinkos ugdymosi procese: patirties sklaida“
  6.  Respublikinė konferencija ,,Mokau inovatyviai“

Pokyčio poveikis mokiniams ir mokyklos bendruomenei

Mokiniai pamokų metu mokysis mokymuisi palankioje socialinėje emocinėje aplinkoje, įtraukumą skatinančiose fizinėse, virtualiose aplinkose, sąlygojančiose aktyvų, sąmoningą įvairių gebėjimų mokinių dalyvavimą pamokose, mokytojai įgis aktyvaus mokymosi organizavimo kompetencijų, užtikrinančių visų mokinių įtrauktį, socialinį emocinį saugumą.

Projektą įgyvendina

Pagrindinis partneris

Priklausome tarptautiniam tinklui

Draugai ir rėmėjai