„Renkuosi mokyti!“ dalyviai rinkosi į mokymus

„Renkuosi mokyti!“ dalyviai rinkosi į mokymus

Rugsėjo 22-23 d. „Renkuosi mokyti!“ septintos (RM7) ir aštuntos kartos (RM8) mokytojai rinkosi į pirmuosius naujųjų mokslo metų mokymus.

Antrus metus mokyklose pradėję RM 7 mokytojai dalyvavo mokslo metų pradžios refleksijoje, diskutavo apie „Renkuosi mokyti!“ mokytojo standartą ir programos atstovavimą viešai. Dalis mokymų buvo skirta įtraukiojo ugdymo sampratai, stebėtos filmuotos pamokos ir aptartas šio metodo taikymas. Viena svarbiausių šių mokymo užduočių – išsigryninti projektus mokyklų bendruomenei. Projektus ir jų įgyvendinimo rezultatus programos dalyviai pristato viešai „Pokyčių istorijų“ renginyje antrųjų metų pavasarį. Tai – vienas svarbiausių programos etapų, atsiskaitymas už įgyvendintus pokyčius mokyklose.

Tik šį rugsėjį žengę į klases RM 8 mokytojai taip pat aptarė savo įspūdžius ir emocijas per mokslo metų pradžios refleksiją, o antrąją mokymų dieną savo patirtis giliau panagrinėjo drauge su psichologe Veronika Lakis-Mičiene per superviziją. Pirmoji mokymų diena buvo skirta tobulinti mokytojams svarbius įgūdžius: pokyčių vadybą ir klasės valdymą.

„Renkuosi mokyti!“ mokytojų mokymai vyksta visus dvejus metus – dalyviai renkasi kartą per mėnesį ir drauge mokosi penktadienį bei šeštadienį.

Projektą įgyvendina

Pagrindinis partneris

Priklausome tarptautiniam tinklui

Draugai ir rėmėjai