Prieš startą rugsėjį – Vasaros mokykla

Prieš startą rugsėjį – Vasaros mokykla

Rugpjūčio 4 d. baigėsi devintosios kartos „Renkuosi mokyti!“ mokytojų Vasaros mokykla, tradiciškai vykusi Sudeikiuose. Visą mėnesį naujoji karta drauge mokėsi, bendravo, geriau pažino vieni kitus ir rengėsi savo svarbiausiam startui rugsėjo 1 d.  

Įvadinis Vasaros mokyklos kursas „Pedagogikos – psichologijos pagrindai“ apėmė 220 val. intensyvaus mokymosi ir savarankiško darbo. Būsimieji mokytojai susipažino su raidos psichologija ir amžiaus tarpsnių ypatumais, patyčių prevencija, kompetencijų ugdymu grįstu mokymosi planavimu ir organizavimu, mokėsi klasės vadybos ir dalyko metodikos bei vertinimo ir įsivertinimo ugdymo procese. Vasaros mokyklos pabaigoje kiekvienas suplanavo ir pravedė pamoką bei gavo profesionalų grįžtamąjį ryšį.

Kaip ir kasmet, atsidėkojant svetingai programos dalyvius beveik dešimtmetį priimančiam Sudeikių miesteliui, buvo surengtas bendruomenės vakaras: miestelėnai pakviesti  į vainikų pynimo dirbtuves, gyvų šachmatų žaidimą, diskusiją apie meilę ir kitas veiklas. Sudeikių ir Utenos apskrities vaikams „Renkuosi mokyti!“ mokytojai surengė dienos vasaros stovyklą.

Vasaros mokykla prasidėjęs „Renkuosi mokyti!“ mokytojų mokymasis truks visą programą – t.y., 2 metus. Kiekvieną mėnesį visi dalyviai susirinks Vilniuje ir skirs vieną penktadienį bei šeštadienį pedagogikos ir lyderystės kompetencijų ugdymui. Be to, profesinę pagalbą jauniesiems mokytojams teiks paskirtas mentorius ir pedagoginis konsultantas.

Linkime visiems geros likusios vasaros ir įsimintinos mokslo metų pradžios!

Projektą įgyvendina

Pagrindinis partneris

Priklausome tarptautiniam tinklui

Draugai ir rėmėjai