Linas Tranas

Linas Tranas

Linas Tranas

Tikiu, kad švietimas yra be galo svarbi dalis tiek laisvo individo, tiek demokratinės visuomenės formavimesi ir gyvenime. Studijavau ir gyvenau Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje ir Danijoje. Studijos buvo įdomiausios, labiausiai įkvepiančios ir turtinančios ten, kur grįžtamasis ryšys, dialogas tarp studento ir dėstytojo buvo atviriausias ir stipriausias, kur mokymasis buvo bendruomeniškiausias (ne įdomios paskaitos, o įdomios diskusijos). Kadangi toks mokyma(si)s yra ir „Renkuosi mokyti!“ siekiamybė, dalyvavimas programoje atrodo veik idealus pasirinkimas prisidėti prie kūrimo to pasaulio, kuriame norėčiau gyventi.

  • Mokykla: Raseinių Šaltinio progimnazija
  • Dalykas: Etika

Projektą įgyvendina

Pagrindinis partneris

Priklausome tarptautiniam tinklui

Draugai ir rėmėjai