Kviečiame teikti dokumentus magistrantūros studijų programai Švietimo lyderystė

Kviečiame teikti dokumentus magistrantūros studijų programai Švietimo lyderystė

Mokyklų tobulinimo centras kartu su partneriais įgyvendinantis „Lyderių laiko“ projektą kviečia studijuoti Švietimo lyderystės magistrantūros studijų programoje. Studijos vyks ISM Vadybos ir ekonomikos universitete, jas sėkmingai baigusiems asmenims bus suteiktas vadybos magistro kvalifikacinis laipsnis.

Švietimo lyderystės programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos švietimo vadybos profesionalus – lyderius, gebančius kurti ir įgyvendinti lyderystės vardan mokymosi misiją įvairaus tipo ugdymo įstaigose ir švietimo valdymo ir savivaldos institucijose, t.y. pasiekti kokybinių pokyčių bei visapusiškų lyderystės raiškos švietimo kontekste rezultatų: sėkmingo mokinių ir bendruomenių mokymosi.

Ši magistrantūros studijų programa skirta pirmiausia tiems, kam aktualu įgyti lyderystės švietimo vadyboje kompetencijas: esamiems švietimo institucijų, mokyklų vadovams, vadovų pavaduotojams, mokytojams bei kitiems švietimo sistemos darbuotojams, t.y. tiems žmonėms, kurie siekia daryti poveikį mokymo(si) proceso dalyviams ir per juos – rezultatams.

Atrenkant 70 būsimų studentų studijuoti magistrantūros studijų programoje, prioritetas bus teikiamas kandidatams iš I srauto savivaldybių: Alytaus miesto, Alytaus rajono, Birštono, Druskininkų, Elektrėnų, Kaišiadorių rajono, Kalvarijos, Kauno miesto, Kauno rajono, Kazlų Rūdos, Lazdijų rajono, Marijampolės, Šalčininkų rajono, Trakų rajono ir Varėnos rajono.

Dalyviai į programą atrenkami konkurso būdu, paraiškos priimamos iki 2017 m. birželio 7 d. Numatoma studijų pradžia – 2017 m. rugpjūčio mėn.

Daugiau informacijos apie programą ir priėmimo reikalavimus rasite čia

Projektą įgyvendina

Pagrindinis partneris

Priklausome tarptautiniam tinklui

Draugai ir rėmėjai