Mokyklų pokyčio projektai

Mokyklų pokyčio projektai apjungia programos dalyvio ir visos mokyklos bendruomenės darbą bendram tikslui. Šių projektų tikslas – užtikrinti daugiau galimybių kiekvienam mokiniui atskleisti savo potencialą, taikant įtraukiojo ugdymo principus ir skatinant mokyklos veiklos pokyčius.

Mokykloje atliekamas tyrimas padeda pasirinkti sritį, kurioje pokyčių reikia labiausiai. Pasirinkus sritį – kiekviena mokykla suburia savo pokyčio komandą, kuri kuria pokyčių planą bei įtraukia visą mokyklos bendruomenę į jo įgyvendinimą.

Jei norite kartu siekti teigiamų pokyčių Jūsų mokykloje susisiekite su „Renkuosi mokyti!“ programos vadovu Artur ir aptarkite bendradarbiavimo galimybes.

Kviesdami mokyklas prisijungti, vertiname jų pasiryžimą mokytis, motyvaciją siekti pokyčių bei įsipareigojimą juos tęsti. Pirmenybę teikiame regionų ir mažesnių miestelių, kaimo mokykloms.

Projekte gali dalyvaut šiuos formaliuosius reikalavimus atitinkančios bendrojo ugdymo programą vykdančios mokyklos:

 • valstybinės ir savivaldybių mokyklos;
 • mokinių atrankos nedarančios mokyklos;
 • mokyklos, galinčios 2 metams įdarbinti bent vieną programos „Renkuosi mokyti!“ dalyvį.

Prisijunkite

Tapkite programos mokykla ir kartu siekime:

 • Įtraukiančio ugdymo ir dėmesio kiekvienam vaikui.
 • Geros mokinių savijautos bei mokymosi motyvacijos.
 • Aukštos mokytojų motyvacijos bei kompetencijos.
 • Įkvepiančios lyderystės.
 • Saugios ir palankios mokymosi aplinkos.
 • Stiprios mokyklos bendruomenės.

Mokykloms siūlome:

 • Mokyklos vadovui ir pavaduotojui – įtraukios lyderystės kompetencijų plėtros programą (40 akad. val.).

 • Tęstinę mokymų programą pokyčio komandos nariams (40 akad. val.).

 • Mokymus visai mokyklos bendruomenei (iki 16 akad. val.).

 • Motyvuotus „Renkuosi mokyti!” mokytojus, įveikusius sudėtingą atranką.

 • Konsultavimą ir profesinę pagalbą planuojant ir įgyvendinant pokyčio projektą.

 • Išsamų mokyklos pažangos tyrimą ir konsultacijas su tyrėjais.

Mokyklų prašome:

 • Įsipareigoti dvejus metus dalyvauti programoje „Renkuosi mokyti!“ ir siekti tvarių pokyčių mokykloje įgyvendinant pokyčio projektą.

 • Įdarbinti programos „Renkuosi mokyti!” mokytoją ne trumpesniam nei dvejų metų laikotarpiui.

 • Suburti komandą mokyklos pokyčio projektui įgyvendinti ir sudaryti sąlygas jos darbui.

 • Sudaryti sąlygas mokyklos vadovui, pavaduotojui, „Renkuosi mokyti!“ mokytojui bei kitiems pokyčio komandos nariams dalyvauti ilgalaikėse mokymo programose bei diegti praktikoje naujas ugdymo bei vadybos idėjas.

 • Įsitraukti į mokykloje atliekamą pažangos tyrimą, bendradarbiauti su tyrėjais bei konsultantais.

Rezultatai

Pokyčio projektai – tai galimybė Lietuvos mokyklų atsinaujinimui. Dvejų metų projektas skatina mokyklas diegti įtraukios lyderystės ir įtraukaus ugdymo principus savo bendruomenėje.