Kandidatai renkasi į grupines užduotis

Kandidatai renkasi į grupines užduotis

Pirmieji kandidatai į „Renkuosi mokyti!“ programą jau įveikė du atrankos etapus ir yra kviečiami atvykti į grupines užduotis. Iš viso, prieš tapdamas programos mokytoju, kandidatas turi įveikti net keturis atrankos etapus.

Pirmiausia, dalyviai turi užpildyti anketą www.renkuosimokyti.lt , kurioje nurodo savo išsilavinimą ir darbinę patirtį. Antrojoje išplėstinėje anketoje didesnis dėmesys tenka kūrybiškumo, nuostatų ir lyderystės įvertinimui. Vėliau dalyviai kviečiame į grupines užduotis – darbas mokykloje yra daug bendradarbiavimo reikalaujanti veikla, tad norime pasižiūrėti, kaip būsimi programos dalyviai bendrauja su kitais, ar sugeba kartu ieškoti bendrų sprendimų, dėl jų susitarti, bet tuo pačiu ir pagarbiai atstovauti savo nuomonei. Tą pačią dieną dalyviai dar turi atlikti kelis asmenybinius testus bei vieni kitiems pravesti septynių minučių parodomąją pamoką. Atrankos metu mums svarbu pamatyti kandidatų gebėjimą būti mokymosi proceso lyderiu, pagarbų santykį su besimokančiaisiais ir aukštus lūkesčius jų atžvilgiu, gebėjimą reflektuoti savo veiklą, mokytis iš savo paties praktikos. Tai sudėtingiausias atrankos etapas, po kurio atkrenta daugiausia kandidatų. Likusiuosius kviečiame individualiam pokalbiui ir priimame galutinį sprendimą.

Programos atrankos procesas remiasi tarptautine patirtimi ir rekomendacijomis ir yra pasiteisinęs per ilgametę programos „Renkuosi mokyti!“ veiklą. Kandidatus atrenkame bendradarbiaudami su ilgamečiais programos partneriais verslo konsultacijų ir atrankos kompanija PRIMUM ESSE.

Užpildyti kandidato anketą www.renkuosimokyti.lt vis dar galite spėti – atranka vyksta iki vasario 5 d. Jei norite apie programą sužinoti daugiau, rezervuokite laiką asmeninei konsultacijai gruodžio 19 d.

Iki susitikimo atrankose ir, tikimės, programoje!

Projektą įgyvendina

Pagrindinis partneris

Priklausome tarptautiniam tinklui

Draugai ir rėmėjai