Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija

Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija

Į svajones kilkime kartu!

Direktorė: Lina Viršilienė

„Renkuosi mokyti!” mokytoja: Justina Marija Danilevičienė, anglų k.

Daugiau: www.dobkevicius.kaunas.lm.lt

POKYČIO PROJEKTAS: Reflektyvus mokymas(-is) vaiko sėkmei

Progimnazijoje organizuojamo pokyčio tikslas – sukurti įsivertinimo modelį, veikiantį dėl kiekvieno vaiko asmeninio tobulėjimo.   Viso pokyčio metu numatoma atrasti ir susitarti dėl vaiko individualios pažangos fiksavimo įrankių, vertinimo ir įsivertinimo būdų. Šiais tikslais siekiama pagerinti mokinių mokymosi pasiekimus,  nes vaikas pats gebės išsikelti mokymosi tikslus, sekti savo mokymosi procesą ir įsivertinti savo pažangą. Pokyčiu siekiama vaikus skatinti mąstyti kritiškai, įgalinti mokytis ir prisiimti atsakomybę už tai.

 

 

Pagrindinės veiklos:

  1. Mokymai mokytojams
  2. Mokytojų susirinkimas kartą per mėnesį „Reflektyvaus mokymosi metodų taikymas“
  3. Išvykstamoji konsultacija į Šiaulių „Salduvės“ progimnaziją – gerų patirčių stebėjimas ir aptarimas
  4. „Atvirų durų pamokos“ kolega- kolegai ryšio stiprinimas

Pokyčio poveikis mokiniams ir mokyklos bendruomenei

Pokyčio metu įgyvendinti tikslai leis kiekvienam vaikui prisidėti prie jo paties ugdymo proceso, numatant tikslus, išsikeliant uždavinius ir prisiimant atsakomybę juos įgyvendinant. Šios patirtys augins vaiką atsakingu ir kritiškai mąstančiu bendruomenės nariu. Nauji metodai ir dėmesys vaikui neliks nepastebėtas tėvų. Mokytojams – tai vienas bendras mokinių pažangos stebėjimo metodas, kurio vystymas ir įdiegimas mokymo procese pareikalaus bendradarbiavimo ir kolegialaus ryšio stiprinimo.

Projektą įgyvendina

Pagrindinis partneris

Priklausome tarptautiniam tinklui

Draugai ir rėmėjai