Indrė Stakėnienė: mokykla ir vaikas – kas prie ko turi taikytis?

Indrė Stakėnienė: mokykla ir vaikas – kas prie ko turi taikytis?

Pastarųjų tragiškų įvykių fone, taip pat minint savaitę be patyčių, vis girdisi raginimai: įtraukti, integruoti, atsigręžti į silpnesnius, mažinti atskirtį. O kaip yra iš tiesų? Jei atsigręšime į mokyklą ir klasę, sumažintą mūsų visuomenės modelį, ką pamatysime? Ar esame pasirengę dirbti su įvairiais vaikais, kiekvieno jų skirtybę traktuodami kaip galimybę, o ne naštą?

Vyriausybės programos įgyvendinimo plano viešose diskusijose liko nepastebėta svarbi švietimo iniciatyva – plėtoti įtraukųjį ugdymą. Tarp tikslų numatyta, kad jau 2020 m. didžioji dalis (75 proc.) iš 47 šiuo metu veikiančių specialiųjų mokyklų turėtų tapti jungtinėmis bendrojo ugdymo mokyklomis. Žinoma, svarbu ne tiesiog uždaryti specialiąsias mokyklas, bet palaipsniui ruošti bendrojo lavinimo mokyklas pasitikti kiekvieną vaiką.
Nors įtraukųjį ugdymą įprasta sieti su mokinių, turinčių negalią, ugdymu, į jį vertėtų žvelgti kur kas plačiau ir panagrinėti, ką tai reikš mums visiems: tėvams, mokytojams, mokiniams.

Visą Indrės Stakėnienės, „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“ projekto vadovės, komentarą kviečiame skaityti naujienų portale 15min.lt

Projektą įgyvendina

Pagrindinis partneris

Priklausome tarptautiniam tinklui

Draugai ir rėmėjai