Dalyvaujame konkurse!

Dalyvaujame konkurse!

Migruojančią Lietuvą pakeisti į sugrįžtančią galime, tačiau tam reikalingos ne tik valstybės institucijų pastangos, labai svarbus nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių, verslo įmonių ir kiekvieno iš mūsų indėlis.

Vyriausybės kanceliarija skelbia apdovanojimus Kryptis LIETUVA ir kviečia visuomenę teikti iniciatyvas, kuriomis užsienio lietuviai skatinami sugrįžti ir dirbti Lietuvoje arba jiems padeda lengviau integruotis sugrįžus po daugelio metų, praleistų svetur.

Projekte tarp iniciatyvų gauti apdovanojimus pristatyta ir programa„Renkuosi mokyti!“. Pritraukdami programos dalyvius, daug dėmesio skiriame užsienyje studijuojantiems ar gyvenantiems lietuviams. Galime pasidžiaugti, kad visose aštuoniuose programos dalyvių kartose buvo bent po vieną tokį jauną žmogų – po studijų ar gyvenimo užsienyje grįžusį į Lietuvą ir pradėjusį dirbti mokytoju.

Visiems programos dalyviams surandame juos įdarbinančias mokyklas, ypač džiaugiamės, kad užsienio universitetus baigę mūsų tautiečiai mielai vyksta ir į mažesnių miestelių mokyklas ir dalinasi savo žiniomis su vaikais.

Daugiau apie projektą ir apdovanojimus galite sužinoti http://www.lietuva.lt/100/lt/kryptis-lietuva

Projektą įgyvendina

Pagrindinis partneris

Priklausome tarptautiniam tinklui

Draugai ir rėmėjai