Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazija

Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazija

,,Kuo tauta labiau apsišvietusi, tuo labiau vertina tuos, kurie jai šviesą atneša.” E. Ožeškova

Direktorė: Miroslava Šostak

„Renkuosi mokyti!” mokytoja: Eglė Matulaitytė, dailė

Daugiau: www.ozeskovosgimnazija.lt/lt/

POKYČIO PROJEKTAS: Veikime kartu

Š. m. sausį 14 mokytojų,  5-8, IG-IIG klasių mokiniai  susirinkimo metu burtų keliu  pasidalino  į mišrias grupes. Buvo sudarytos 7 grupės po 7-8 mokinius ir 2 mokytojus. Kiekviena komanda planavo ir rengė veiklos planą, į kurį projekto metu  įtrauks kiekvieną grupę. Kiekviena veikla buvo aptarta ir bus organizuojama pagal sutartą grafiką. Projekto metu stiprės įtraukusis ugdymas, kurio metu vyks netradicinės pamokos be vadovėlių netradicinėse aplinkose, renginiai, pristatymai, parodos, išvykos ir kitos veiklos, kurias pasirinko patys mokiniai.  Projekto metu kiekvienas mokinys pajus ne tik mokymosi sėkmę, bet ir žinos, kad jis yra svarbus, vyks bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijų ugdymas.

Pagrindinės veiklos:

  1. Mokytojų ir mokinių susirinkimas-diskusija tema „Kokių norėčiau pokyčių savo mokykloje?“
  2.  I grupė. Netradicinės savaitės „Savaitė prie kompiuterių“ organizavimas
  3.  II grupė. Netradicinės dienos organizavimas „Pasakų šalyje“
  4. III grupė. Pamokos kitaip – orientacinis žaidimas
  5. IV grupė. Netradicinės savaitės „Rudens dovanos“ organizavimas
  6. V grupė. Susipažinimas su kitų religijų konfesijomis, gyvenančiomis aplink mus
  7. VI grupė. Veiklos „Esame gamtos draugai“ organizavimas
  8.  VII grupė. Netradicinės savaitės „Kultura japońska w szkole polskiej“ organizavimas („Japonų kultūra lenkiškoje mokykloje“)

Pokyčio poveikis mokiniams ir mokyklos bendruomenei

Projekto veikla padės patobulinti bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas. Sustiprės komandinė veikla, mokiniai taps atviresni, draugiškesni, kūrybingesni, atsakingesni, neturės baimės viešai kalbėti, išmoks gerai dirbti su naujomis IKT programomis. Kiekvienas mokinys patirs mokymosi sėkmę, pajus, kad jis yra svarbus komandos narys. Pagerės bendradarbiavimas su tėvais.

POKYČIO PROJEKTO ATASKAITA: E.Ožeškovos gimnazija

Projektą įgyvendina

Pagrindinis partneris

Priklausome tarptautiniam tinklui

Draugai ir rėmėjai