Vilniaus Antakalnio progimnazija

Vilniaus Antakalnio progimnazija

Mes augame kaip vieninga, kūrybinga, iniciatyvi, tolerantiška, atvira dialogui ir pokyčiams, skatinanti atsiskleisti bendruomenė.

Direktorius: Tomas Jankūnas

„Renkuosi mokyti!” mokytoja: Agnė Motiejūnė, neformalus ugdymas

Daugiau: www.antakalnioprogimnazija.vilnius.lm.lt

POKYČIO PROJEKTAS: P – POKALBIŲ ir PASIDALINIMO PATIRTIMI klubas

Planuojame įkurti mokytojų POKALBIŲ ir PASIDALINIMO PATIRTIMI klubą – „P3“, kurį sudarytų savanoriškai įsitraukiantys mokytojai.  Siekiamas rezultatas: bus dalinamasi aktyviais ir netradiciniais ugdymo(si) metodais, organizuojamos įvairesnės veiklos mokyklos bendruomenei. Mokytojai galės labiau pažinti kiekvieną mokinį ir bendradarbiauti jo sėkmės link.

Pagrindinės veiklos:

  1. Atvirų durų dienos renginys
  2. Patirčių dienos organizavimas
  3.  P3 klubo organizuojami aktyvių metodų taikymo mokymai
  4.  P3 klubo organizuojamas patirčių pasidalijimo renginys

 

Pokyčio poveikis mokiniams ir mokyklos bendruomenei

Aiškūs horizontalios lyderystės požymiai:

–    Sprendimus priima tie, kuriems tai reikšminga

–    Bus fiksuojami šiuolaikinės pamokos požymiai

–    Pastebima drąsa inicijuoti ir priimti sunkius sprendimus ir valia atkakliai veikti

Pokytis pamokos organizavime:

–    Perėjimas nuo mokymo prie mokymosi paradigmos

–    Netradicinės erdvės + prasmingas mokymasis

–   Aktyvių metodų taikymas

Projektą įgyvendina

Pagrindinis partneris

Priklausome tarptautiniam tinklui

Draugai ir rėmėjai