Rytas Sakas

Rytas Sakas

Kiekvienas mokykloje dėl socialinės padėties kentėjęs vaikas yra ne tik skaičius, aš pats su keliais iš jų mokiausi vienoje klasėje. Kad to nebūtų, kad mokykloje mokiniai ir mokytojai jaustųsi gerai, reikia keisti(s). ,,Renkuosi mokyti!“ mano mokyklą pakeitė abejais keliais – ir su ,,Renkuosi mokyti!“ mokytoja, ir su mokyklų pokyčio projektu. Duotuoju laiku matęs, kaip į gerą keitėsi, ir dar vis keičiasi, mano mokykla, tokio pokyčio linkiu visai Lietuvai. Ir kai sako, kad mokytojai iš pašaukimo išnyko, atsisuku į ,,Renkuosi mokyti!“ ir suprantu, kad pašauktieji mokytojai keičia ne tik kelis vaikus, bet visą Lietuvą. Man pačiam eina ne paskutiniai metai mokykloje, tad, gal šiek tiek ir iš savanaudiškų priežasčių, trokštu pokyčio mokyklose, o šiandien jį daro ,,Renkuosi mokyti“. Prie to pokyčio stengsiuosi prisidėti ir aš, žvelgdamas į mokyklą iš vidaus, iš mokinio pozicijos.

Projektą įgyvendina

Pagrindinis partneris

Priklausome tarptautiniam tinklui

Draugai ir rėmėjai