<< Liepa 2017 >>
26 27 28 29 30 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06

mokykloms

Registracija į 2017 metų "Renkuosi mokyti-mokyklų kaitai!" mokyklų atranką jau yra pasibaigusi. Jei norite gauti informaciją, kuomet vėl prasidės mokyklų registracija,
kviečiame palikti savo kontaktus:

2017 – 2018 m. mokyklas, norinčias priimti „Renkuosi mokyti!“ mokytojus, kviečiame įsijungti į naują programos etapą – projektą „Renkuosi mokyti - mokyklų kaitai!“, kuriame mokyklos turės daug naujų galimybių! 

  Junkitės prie mūsų, jeigu Jūsų mokykla siekia: 

 • įtraukiančio ugdymo ir dėmesio kiekvienam vaikui;
 • geros mokinių savijautos bei mokymosi motyvacijos;
 • aukštos mokytojų motyvacijos bei kompetencijos;
 • įkvepiančios lyderystės;
 • saugios ir palankios mokymosi aplinkos;
 • stiprios mokyklos bendruomenės. 


Projekto tikslas – sutelkti projekte dalyvaujančias mokyklas bendram darbui, kad kiekvienas mokinys patirtų mokymosi sėkmę ir būtų savo mokyklos bei šalies kūrėjas. 

 

Į projektą bus atrinkta 15 mokyklų, kuriose 2-jus metus dirbs programos „Renkuosi mokyti!” mokytojas, mokyklose bus įgyvendinama inovatyvi profesinio tobulinimosi bei konsultavimo programa mokytojams, vadovams bei visai bendruomenei, atliekamas kompleksiškas pažangos tyrimas, o tai padės mokyklai įgyvendinti pokyčio projektą, padėsiantį jai sparčiau judėti visuotinio įtraukiojo ugdymo link ir skleisti savo praktiką kitoms mokykloms. 

Per dvejus metus projekte dalyvaujančiose mokyklose:

 • kursis pozityvi, atvira bei saugi emocinė aplinka, padedanti visiems mokiniams susitelkti į mokymąsi ir siekti nuolatinės pažangos;
 • atsinaujinusi mokytojų bendruomenė sutelktai dirbs dėl kiekvieno mokinio mokymosi sėkmės;
 • visa veikla, vadovaujama sumanių lyderių, bus kryptinga ir efektyvi, įtraukianti visą bendruomenę.
   

Projekte gali dalyvauti progimnazijos, gimnazijos ir profesinės mokyklos.

„Renkuosi mokyti!“ pirmenybę teikia šioms mokykloms:

 • valstybinėms ir savivaldybių mokykloms;
 • mokinių atrankos nedarančioms;
 • esančioms atokiau nuo didžiųjų miestų;
 • kuriose didesnė mokinių dalis gauna nemokamą maitinimą. 

Mokykloms siūlome:

 • Entuziastingus, motyvuotus „Renkuosi mokyti!” mokytojus, įveikusius sudėtingą atranką;

 • Mokyklos vadovui ir pavaduotojui – tarptautinę vadybinių kompetencijų plėtros programą, parengtą su Didžiosios Britanijos organizacija „International Leadership Associates“ (48 akad. val.)

 • Mokymus visai mokyklos bendruomenei (4 renginiai);

 • Tęstinę mentorystės programą „Renkuosi mokyti!“ mokytojo mentoriui (48 akad. val.);

 • Tęstinę mokymų programą „Įtraukusis ugdymas mokykloje“ trims mokyklos mokytojams (32 akad. val.)

 • Konsultavimą ir profesinę pagalbą planuojant ir įgyvendinant pokyčio projektą;

 • Išsamų mokyklos pažangos tyrimą, apimantį mokyklos bendruomenės bei mokinių apklausas, interviu bei fokus grupes. 

Mokyklų prašome:

 • Įsipareigoti dvejus metus dalyvauti projekte „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“ ir siekti tvarių pokyčių mokykloje įgyvendinant pokyčio projektą;

 • Suburti komandą mokyklos pokyčio projektui įgyvendinti ir sudaryti sąlygas jos darbui;

 • Sudaryti sąlygas mokyklos vadovui, pavaduotojui, „Renkuosi mokyti!“ mokytojui bei jo mentoriui, trims kitiems mokyklos mokytojams dalyvauti ilgalaikėse mokymo programose bei diegti praktikoje naujas ugdymo bei vadybos idėjas;

 • Įsitraukti į mokykloje atliekamą pažangos tyrimą, bendradarbiauti su tyrėjais bei konsultantais;

 • Įdarbinti programos „Renkuosi mokyti!” mokytoją ne trumpesniam nei dvejų metų laikotarpiui;

 • Paskirti programos „Renkuosi mokyti!” mokytojui mentorių. Tai nebūtinai to paties dalyko mokytojas, svarbiausia, kad noriai dalintųsi savo patirtimi.  

 

 

Projektą vykdo viešoji įstaiga Mokyklų tobulinimo centras.

Jeigu turite klausimų, kviečiame kreiptis į Justina Šalnaitę el. p. justina@mtc.lt.