Įsibėgėja mokyklų pokyčio projekto darbai

Įsibėgėja mokyklų pokyčio projekto darbai

„Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“ projekte dalyvaujančios mokyklos lapkričio mėn. tęsė pasirengimą pokyčio projektui.  Susibūrusios į grupes mokyklos dirbo drauge ir konsultavosi su tyrėjais.

Konsultacijų metu grupės analizavo mokyklų stiprybes, išskyrė kiekvienos mokyklos ekspertines sritis, kur galėtų konsultuoti kitas mokyklas, pvz. individualios pažangos stebėjimas, bendradarbiavimas su tėvais, mokinių tarybos veikla ir pan.; analizavo mokyklų silpnybes, išskyrė kiekvienai mokyklai labiausiai pokyčio reikalaujančią sritį, pvz. mokytojų bendradarbiavimą, aktyvų mokymą(si), mokyklos socialinį uždarumą, mokytojų bendradarbiavimą ir pan.; peržiūrėjo mokyklos viziją, misiją, vertybes ir kaip jie dera/atitinka įtraukiojo ugdymo siekius, teikė rekomendacijas; taip pat peržiūrėjo mokyklos uždavinius ir tikslus – kaip jie dera su įtraukiojo ugdymo siekiais, išskyrė labiausiai įtraukiojo ugdymo filosofiją atspindinčius ir jam prieštaraujančius pavyzdžius ir teikė rekomendacijas; analizavo mokyklos strateginius planus – kaip jie dera su įtraukiojo ugdymo siekiais, išskyrė priemones skatinančias ir trukdančias įtraukiojo ugdymo plėtrai. Mokyklos, turėdamos visą šią informaciją, gilinosi į savo mąstomą pokyčio projekto kryptį, konsultavosi su tyrėjais, siekė išsiskirti priemones, kaip pokyčio sieks. Tikslias planuojamo pokyčio temas mokyklos pateiks savo pirmoje ataskaitoje gruodžio 8 d. Gavę ataskaitas, projekto rengėjai ir konsultantai peržiūrės mokyklų planuojamus pokyčius, teiks mokykloms grįžtamąjį ryšį.

Konsultacijų metu ugdyti mokyklų komandų gebėjimai analizuoti ir interpretuoti duomenis, priimti duomenimis grįstus sprendimus dėl mokinių ugdymo tobulinimo mokykloje, mokytojų profesinio tobulinimosi, išteklių valdymo, ryšių su tėvais bei visais mokyklos socialiniais partneriais.

Susitikimai ir darbas grupėse vyko:

Lapkričio 16 d.:  dalyvavo Vilniaus V. Kačialovo gimnazija, Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazija, Šiaulių Salduvės progimnazija, Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija, Šalčininkų r. Baltosios Vokės E. Ožeškovos gimnazija.

Lapkričio 23 d.: dalyvavo Panevėžio „Vyturio“ progimnazija, Vilniaus Antakalnio progimnazija, Jonavos R. Samulevičiaus progimnazija, Vilniaus „Santaros“ progimnazija, Šiaulių Jovaro progimnazija.

Lapkričio 28 d.: dalyvavo Raseinių r. Viduklės S. Stanevičiaus gimnazija, Raseinių „Šaltinio“ progimnazija, Kauno J. Dobkevičiaus progimnazija, Šilalės S. Gaudėšiaus gimnazija.

Akimirkas iš mokyklų pokyčio komandų konsultacijos sesijų galite peržiūrėti galerijoje.

Projektą įgyvendina

Pagrindinis partneris

Draugai ir rėmėjai